KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

6569 SAYILI KANUN KAPSAMINDA EK SINAVA GİRECEK 2017 GİRİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE -13.07.2021

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrası Hükmü Gereğince,

 2017 yılında

Kayıt Yaptıran ÖNLİSANS Öğrencilerinin Dikkatine


26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi (c) fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanmasına ilişkin esaslar ve sınav tarihleri;

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmek için ÖN LİSANS öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin her iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Azami öğrenim sürelerinin dolduğu ÖN LİSANS  programı öğrencilerinin aşağıda belirtilen tarihlerde ekte yer alan dilekçe ile ilgili Birimlerine başvuru yapabilir ve EK Sınava katılabilirler. Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrenci sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

Başvuru İşlemleri E-posta üzerinden yapılacaktır. Süreç işleyişi;

 1. İlgili öğrenci ekte yer alan başvuru dilekçesini (Çıktı alabilir veya kendisi elle yazabilir) doldurup imzalayacaktır.

2. Başvuru dilekçesi Öğrencinin Kayıtlı olduğu ilgili birim öğrenci işlerine e-posta ile gönderilecektir. İlgili birim öğrenci işleri iletişim  bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.


Sosyal Bilim MYO

0344 300 24 08

sosyalbmyo@ksu.edu.tr 

3. Öğrenci kendisinin e-posta adresinden başvuru dilekçesini gönderecek (Başkasına ait e-posta adresinden tekrar tekrar başvuru yapmamalıdır) ve başvuru sürecinin takibini öğrenci kendisi yapacaktır.

4. Başvuru Takvimi aşağıya çıkartılmış olup, ilgili öğrenci takvime uyacaktır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda 2017 yılı girişli Önlisans öğrencilerinin Azami Süreleri dolacağından, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Ek Sınavları için Akademik Takvim;


 Ek Sınav Başvuruları  12-25 Temmuz 2021 

Ek Sınav Program

İlgili Akademik Birim Web Sayfası

Ek Sınav-1

02-06 Ağustos 2021

 Ek Sınav -216-20 Ağustos 2021


ÖNEMLİ NOT: Ek Sınava Başvuru Yapan Öğrenci 2 Sınava (Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2) başvuru yapmış sayılacaktır. 

EK SINAV DİLEKÇESİ