KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detay

 

Misyon:  Öncelikli olarak Kahramanmaraş ili ve bu ilin bulunduğu yöreye olmak üzere Türkiye için sanayi ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan meslek elemanını yetiştirmektir. Temel ilkeler; öğrencilerin eğitim ve öğretimleri sırasında yeterli bilgileri alarak, gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, yeniliklere açık, kendisini sürekli geliştirebilen meslek elemanları olarak yetiştirebilmek, ayrıca mezun olan öğrencilerin, bireysel girişimciliğini artırmak ve teşvik etmektir. Vizyon:  Sanayi ve hizmet sektöründeki temel kavramlar ile sürekli değişen bilgi ve teknolojilerin öğrencilere aktarılması, bu bilgi ve teknolojilerin onlar tarafından kullanılmalarını sağlamaktır. Bu amaçla sanayi ve hizmet sektörü ile işbirliğini geliştirerek, onların ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip elemanlar yetiştirmektir.

...