Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vizyon
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu; sanayi ve hizmet sektöründeki temel kavramlar ile sürekli değişen bilgi ve teknolojilerin öğrencilere aktarılması, bu bilgi ve teknolojilerin onlar tarafından kullanılmalarını sağlamaktır. Bu amaçla sanayi ve hizmet sektörü ile işbirliğini geliştirerek onların ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip elemanlar yetiştirmektir.

Misyon
Öncelikli olarak Kahramanmaraş ili ve bu ilin bulunduğu yöreye olmak üzere Türkiye için sanayi ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan tekniker ve meslek elemanını yetiştirmektir. Temel ilkeler; öğrencilerin eğitim ve öğretim sırasında yeterli bilgileri olarak, gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, yeniliklere açık, kendisini sürekli geliştirebilen meslek elemanları olarak yetiştirmektir.   Ayrıca mezun olan öğrencilerin bireysel girişimciliğini artırmak ve teşvik etmektir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı